Sinds 2016 mag ik steeds meer met de zogeheten Kristalijnen frequenties werken en geef ik ook Initiaties en Activaties van de Gouden en diamanten straal door. Deze gaan altijd gepaard met een healing

Deze sessies zijn zowel een Healing als een Initiatie. Een Initiatie omdat deze energieën bij je worden geactiveerd en daardoor geïnitieerd . Uiteraard horen deze energieën/frequenties thuis in je eigen lichtspectrum , maar je wordt er nu bewust op afgestemd waardoor je ze beter kan gaan leren kennen. Hierdoor wordt je ook bewuster van een groter deel van jezelf ! Healing betekent 'heel wording' en dat houdt o.a. in, dat je steeds meer delen van jezelf gaat leren kennen en integreren. De Diamond Ray activeert je hoogste doel en geeft helderheid en inzicht. De Gold Ray activeert het Christus- en eenheidsbewustzijn. Beiden zijn onderdeel van het kristallijnen veld.

Er zijn tot nu toe 2 verschillende Initiaties ontstaan uit het werken met deze rays (stralen of lichtzuilen)

De Diamond Gold Ray initatie (en healing): 

Persoonlijk vind ik dit een hele krachtige en tegelijkertijd zachte combinatie. Vooral omdat voor mij de Gouden Straal heel dicht bij het eenheids-veld zit, en een ruimte creëert waarin ik bijna verdwijn, zet ik deze in de Diamanten Straal. Daardoor blijf ik helder aanwezig om dit allemaal waar te kunnen nemen vanuit een gekristalliseerd bewustzijn.

en de Diamond Light Codes Activatie (en healing):

De Diamond Light Codes zijn pakketjes van licht en informatie die via de diamantenstraal binnenkomen en er op gericht zijn om je lichtlichaam nog verder te activeren. Sterker nog, dit zijn de codes die nodig zijn om de overstap naar het volgende bewustzijns grid te kunnen maken. het zogeheten Christ Consciousness grid. 

Het activeren van deze codes kan je versneld in je flow brengen, maar kan ook datgene wat nog in jou omgezet mag woorden versnelt aan de oppervlakte brengen. Je gaat dus een transformatie proces aan. Voel dus goed voor jezelf aan of deze activatie voor jou is en of je er klaar voor bent. Je krijgt nooit meer dan je aankunt, maar je kunt meer aan dan je vaak denkt 

De Initiaties duren 30 min en kunnen in de praktijk alswel of afstand gegeven worden

kosten

Diamond Gold Ray: €55,-

Diamond Light codes : € 55,-

 diamond light codes

 

Lemurisch Licht, Healing, Activation & Integration 

Voor € 13,33  

Overmaken kan ook via banknr: NL79INGB0004474954 tnv Fenix Transformaties